MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Zakopane

A
M
Nazwa stacji Zakopane Krótka nazwa stacji MAL008
Krajowy kod stacji MpZakopaSien Międzynarodowy kod stacji PL0126A
Strefa strefa małopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Zakopane, 34-500, Sienkiewicza Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Kraków, 31-011, Plac Szczepański 5
12 298 17 00
monitoring@krakow.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ocena narażenia ludności

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu
NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.960083
Szerokość geograficzna N 49.293564
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 84 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia