MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Nowy Sącz

A
M
Nazwa stacji Nowy Sącz Krótka nazwa stacji MAL007
Krajowy kod stacji MpNoSaczNadb Międzynarodowy kod stacji PL0550A
Strefa strefa małopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Nowy Sącz, 33-300, Nadbrzeżna Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Kraków, 31-011, Plac Szczepański 5
12 298 17 00
monitoring@krakow.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ocena narażenia ludności

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 20.714403
Szerokość geograficzna N 49.619281
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 305 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia