MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Nowa Huta

A
M
Nazwa stacji Nowa Huta Krótka nazwa stacji MAL006
Krajowy kod stacji MpKrakBulwar Międzynarodowy kod stacji PL0039A
Strefa aglomeracja krakowska Klasyfikacja stacji przemysłowa
Adres Kraków, Bulwarowa Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Kraków, 31-011, Plac Szczepański 5
12 298 17 00
monitoring@krakow.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ocena narażenia ludności

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu
NOX - Tlenki azotu PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 BZN - Benzen CD_PM10 - kadm w PM10
NI_PM10 - nikiel w PM10 PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 20.053492
Szerokość geograficzna N 50.069308
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 195 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia