MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Aleja Krasińskiego

A
M
Nazwa stacji Aleja Krasińskiego Krótka nazwa stacji MAL005
Krajowy kod stacji MpKrakAlKras Międzynarodowy kod stacji PL0012A
Strefa aglomeracja krakowska Klasyfikacja stacji komunikacyjna
Adres Kraków, Al. Krasińskiego Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Kraków, 31-011, Plac Szczepański
12 298 17 00
monitoring@krakow.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ocena narażenia ludności

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu
NOX - Tlenki azotu PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 BZN - Benzen PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji kanion uliczny Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.926189
Szerokość geograficzna N 50.057678
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 207 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia