MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Dąbrowa Tarnowska, Zaręby

M
Nazwa stacji Dąbrowa Tarnowska, Zaręby Krótka nazwa stacji MAL109
Krajowy kod stacji MpDabrowWIOSZare0401 Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji
Adres Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 31.12.2014

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna
Szerokość geograficzna N
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. Rodzaj parametrów