MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Oświęcim, Śniadeckiego

A
M
Nazwa stacji Oświęcim, Śniadeckiego Krótka nazwa stacji MAL108
Krajowy kod stacji MpOswiecWIOSSnia1302 Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji
Adres Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 31.12.2014

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna
Szerokość geograficzna N
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. Rodzaj parametrów