MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Brzesko, Wiejska

M
Nazwa stacji Brzesko, Wiejska Krótka nazwa stacji MAL107
Krajowy kod stacji MpBrzeskWIOSWiej0202 Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji
Adres Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 31.12.2014

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna
Szerokość geograficzna N
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. Rodzaj parametrów