MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Skawina

A
Nazwa stacji Skawina Krótka nazwa stacji MAL004
Krajowy kod stacji MpSkawOsOgro Międzynarodowy kod stacji PL0273A
Strefa strefa małopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Skawina, 32-050, Ogrody 101 Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Kraków, 31-011, Plac Szczepański
12 298 17 00
monitoring@krakow.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ocena narażenia ludności

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu PM10 - Pył zawieszony PM10
SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.830422
Szerokość geograficzna N 49.971047
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 22 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia