MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Nowy Targ, Powstańców

A
M
Nazwa stacji Nowy Targ, Powstańców Krótka nazwa stacji MAL106
Krajowy kod stacji MpNowyTaWIOSPows1114 Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji
Adres Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 31.12.2014

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna
Szerokość geograficzna N
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. Rodzaj parametrów