MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Tarnów

A
M
Nazwa stacji Tarnów Krótka nazwa stacji MAL003
Krajowy kod stacji MpTarBitStud Międzynarodowy kod stacji PL0502A
Strefa miasto Tarnów Klasyfikacja stacji tła
Adres Tarnów, 33-100, Bitwy pod Studziankami 5 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Kraków, 31-011, Plac Szczepański 5
12 298 17 00
monitoring@krakow.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ocena narażenia ludności

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 BZN - Benzen CD_PM10 - kadm w PM10
NI_PM10 - nikiel w PM10 PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 21.004167
Szerokość geograficzna N 50.020169
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 243 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia