MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Niepołomice

M
Nazwa stacji Niepołomice Krótka nazwa stacji MAL026
Krajowy kod stacji MpNiepo3Maja Międzynarodowy kod stacji PL0125A
Strefa strefa małopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Niepołomice, 32-005, 3 Maja Metoda pomiaru manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Kraków, 31-011, Plac Szczepański 5
12 656 01 98
monitoring@krakow.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 20.212689
Szerokość geograficzna N 50.035117
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 201 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia