MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Tuchów

M
Nazwa stacji Tuchów Krótka nazwa stacji MAL025
Krajowy kod stacji MpTuchChopin Międzynarodowy kod stacji PL0481A
Strefa strefa małopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Tuchów, 33-170, Chopina 10 Metoda pomiaru manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Kraków, 31-011, Plac Szczepański 5
12 656 01 98
monitoring@krakow.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 21.050814
Szerokość geograficzna N 49.893972
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 239 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia