MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Bochnia

M
Nazwa stacji Bochnia Krótka nazwa stacji MAL024
Krajowy kod stacji MpBochKonfed Międzynarodowy kod stacji PL0549A
Strefa strefa małopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Bochnia, 32-700, Konfederatów Barskich 29 Metoda pomiaru manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Kraków, 31-011, Plac Szczepański 5
12 656 01 98
monitoring@krakow.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 20.439511
Szerokość geograficzna N 49.969017
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 202 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia