MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Bukowno P

Nazwa stacji Bukowno P Krótka nazwa stacji MAL020
Krajowy kod stacji MpBukownWIOSKole1206-PM10-24g Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Bukowno, Kolejowa Metoda pomiaru
Właściciel
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 31.12.2015

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.462286
Szerokość geograficzna N 50.266239
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia