MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Myślenice P

Nazwa stacji Myślenice P Krótka nazwa stacji MAL019
Krajowy kod stacji MpMyslenWIOSRyne0907-PM10-24g Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Myślenice, Rynek Metoda pomiaru
Właściciel
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 31.12.2015

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.938114
Szerokość geograficzna N 49.834922
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia