MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Kęty P

Nazwa stacji Kęty P Krótka nazwa stacji MAL018
Krajowy kod stacji MpKetyWIOSWysp1304-PM10-24g Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Kęty, Wyspiańskiego Metoda pomiaru
Właściciel
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 31.12.2015

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.2156
Szerokość geograficzna N 49.876936
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia