MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Szczawnica P

Nazwa stacji Szczawnica P Krótka nazwa stacji MAL017
Krajowy kod stacji MpSzczawWIOSSzal1116-PM10-24g Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Szczawnica, Jana Wiktora Metoda pomiaru
Właściciel
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 31.12.2015

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 20.484947
Szerokość geograficzna N 49.425886
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia