MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Limanowa P

Nazwa stacji Limanowa P Krótka nazwa stacji MAL016
Krajowy kod stacji MpLimanoWIOSMBBo0706-PM10-24g Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Limanowa Metoda pomiaru
Właściciel
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 31.12.2015

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 20.424119
Szerokość geograficzna N 49.698525
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia