MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Mszana Dolna, Plac Targowy

A
M
Nazwa stacji Mszana Dolna, Plac Targowy Krótka nazwa stacji MAL068
Krajowy kod stacji MpMszanaDolnTMP Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa małopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Mszana Dolna, Plac Targowy Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 20.083080
Szerokość geograficzna N 49.672224
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia