MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Skawina, ul. Studzińskiego

A
Nazwa stacji Skawina, ul. Studzińskiego Krótka nazwa stacji MAL067
Krajowy kod stacji Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji przemysłowa
Adres Skawina, Studzińskiego Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen EBZN - Etylobenzen MPXY - M-P-Ksylen OXY - O-Ksylen
TLN - Toluen
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.833350
Szerokość geograficzna N 49.983350
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia