MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Zabierzów, ul. Wapienna

M
Nazwa stacji Zabierzów, ul. Wapienna Krótka nazwa stacji MAL065
Krajowy kod stacji MpZabieWapie Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa małopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Zabierzów, Wapienna Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.800679
Szerokość geograficzna N 50.116169
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia