MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Olkusz, ul. Cegielniana

A
M
Nazwa stacji Olkusz, ul. Cegielniana Krótka nazwa stacji MAL064
Krajowy kod stacji MpOlkuCegiel Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa małopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Olkusz, 32-300, Cegielniana Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.564303
Szerokość geograficzna N 50.283974
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia