MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Kraków, os. Swoszowice

A
M
Nazwa stacji Kraków, os. Swoszowice Krótka nazwa stacji MAL049
Krajowy kod stacji Międzynarodowy kod stacji PL0735A
Strefa Aglomeracja Krakowska Klasyfikacja stacji tła
Adres Kraków-Swoszowice, Lusińska Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.936117
Szerokość geograficzna N 49.991242
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 236 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia