MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Krynica, ul. Bulwary Dietla

A
M
Nazwa stacji Krynica, ul. Bulwary Dietla Krótka nazwa stacji MAL048
Krajowy kod stacji Międzynarodowy kod stacji PL0743A
Strefa strefa małopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Krynica, Bulwary Dietla Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji teren otwarty Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 20.956147
Szerokość geograficzna N 49.416978
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 577 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia