MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Oświęcim, ul. J. Bema

M
Nazwa stacji Oświęcim, ul. J. Bema Krótka nazwa stacji MAL047
Krajowy kod stacji MpOswiecBema Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa małopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Oświęcim, 32-600, J. Bema Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.245392
Szerokość geograficzna N 50.032114
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia