MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Muszyna Złockie

M
Nazwa stacji Muszyna Złockie Krótka nazwa stacji MAL046
Krajowy kod stacji MpMuszynZloc Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Muszyna, 33-370, Złockie Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 31.12.2018

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 20.879581
Szerokość geograficzna N 49.374147
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia