MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Rabka-Zdrój

M
Nazwa stacji Rabka-Zdrój Krótka nazwa stacji MAL045
Krajowy kod stacji MpRabkaOrkan Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa małopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Rabka-Zdrój, 34-700, Orkana Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 31.12.2017

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.966008
Szerokość geograficzna N 49.608647
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 496 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia