MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej

A
M
Nazwa stacji Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej Krótka nazwa stacji MAL044
Krajowy kod stacji MpSuchaNiesz Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Sucha Beskidzka, 34-200, Nieszczyńskiej Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.600399
Szerokość geograficzna N 49.743111
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia