MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Muszyna, ul. A. Kity 17

M
Nazwa stacji Muszyna, ul. A. Kity 17 Krótka nazwa stacji MAL043
Krajowy kod stacji MpMuszynKity Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Muszyna, 33-370, A. Kity 17 Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 31.12.2017

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 20.894361
Szerokość geograficzna N 49.354447
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 449 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia