MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Kraków, ul. Telimeny

A
M
Nazwa stacji Kraków, ul. Telimeny Krótka nazwa stacji MAL042
Krajowy kod stacji MpKrakTelime Międzynarodowy kod stacji
Strefa aglomeracja krakowska Klasyfikacja stacji tła
Adres Kraków, 30-838, Telimeny 9 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
12 298 17 00

Cel pomiarowy ocena narażenia ludności
Data zamknięcia 30.05.2018

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 20.016803
Szerokość geograficzna N 50.019200
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 210 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia