MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Brzeszcze, ul. Kościelna

M
Nazwa stacji Brzeszcze, ul. Kościelna Krótka nazwa stacji MAL041
Krajowy kod stacji Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Brzeszcze, Kościelna Metoda pomiaru manualny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.146061
Szerokość geograficzna N 49.966667
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 255 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia