MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Kraków, os. Wadów

A
M
Nazwa stacji Kraków, os. Wadów Krótka nazwa stacji MAL040
Krajowy kod stacji Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji przemysłowa
Adres Kraków, os. Wadów Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 PB_PM10 - ołów w PM10
PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 20.122561
Szerokość geograficzna N 50.100569
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 218 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia