MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Kraków, os. Wadów

A
M
Nazwa stacji Kraków, os. Wadów Krótka nazwa stacji MAL040
Krajowy kod stacji MpKrakWadow Międzynarodowy kod stacji
Strefa aglomeracja krakowska Klasyfikacja stacji przemysłowa
Adres Kraków, os. Wadów Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Kraków, 31-011, Plac Szczepański 5
12 298 17 00

Cel pomiarowy ocena narażenia ludności

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 PB_PM10 - ołów w PM10
PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 20.122561
Szerokość geograficzna N 50.100569
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 218 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia