MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Nowy Targ, Pl. Słowackiego

A
M
Nazwa stacji Nowy Targ, Pl. Słowackiego Krótka nazwa stacji MAL039
Krajowy kod stacji MpNoTargPSlo Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa małopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Nowy Targ, 34-400, Pl. Słowackiego Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Kraków, 31-011, Plac Szczepański
12 298 17 00
monitoring@krakow.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ocena narażenia ludnośc

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 20.028785
Szerokość geograficzna N 49.483593
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 589 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia