MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Kraków-Kurdwanów

A
M
Nazwa stacji Kraków-Kurdwanów Krótka nazwa stacji MAL015
Krajowy kod stacji MpKrakBujaka Międzynarodowy kod stacji PL0501A
Strefa aglomeracja krakowska Klasyfikacja stacji tła
Adres Kraków, 30-611, Bujaka Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Kraków, 31-011, Plac Szczepański 5
12 298 17 00
monitoring@krakow.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ocena narażenia ludności

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAA_PM10 - benzo(a)antracen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 BBF_PM10 - benzo(b)fluoranten w PM10
BJF_PM10 - benzo(j)fluoranten w PM10 BKF_PM10 - benzo(k)fluoranten w PM10 BZN - Benzen CD_PM10 - kadm w PM10
DBAHA_PM10 - dibenzo(a,h)antracen w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10 PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.949189
Szerokość geograficzna N 50.010575
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 223 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia