MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Dobczyce, ul.Szkolna

Nazwa stacji Dobczyce, ul.Szkolna Krótka nazwa stacji MAL036
Krajowy kod stacji MpDobczSzkolMOB Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa małopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Dobczyce, 32-410, Szkolna Metoda pomiaru
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Kraków, 31-011, Plac Szczepański
126560198
monitoring@krakow.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi
Data zamknięcia 15.12.2016

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 20.100819
Szerokość geograficzna N 49.881108
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia