MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Muszyna, ul. Kity

Nazwa stacji Muszyna, ul. Kity Krótka nazwa stacji MAL034
Krajowy kod stacji MpMuszynKityMOB Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa małopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Muszyna, Kity Metoda pomiaru
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Kraków, 31-011, Plac Szczepański
12 656 01 98
monitoring@krakow.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi
Data zamknięcia 05.01.2017

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 20.894375
Szerokość geograficzna N 49.354464
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia