MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Chrzanów, Pl. Tysiąclecia

Nazwa stacji Chrzanów, Pl. Tysiąclecia Krótka nazwa stacji MAL038
Krajowy kod stacji MpChrzaPlTysMOB Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa małopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Chrzanów, 32-500, Pl. Tysiąclecia Metoda pomiaru
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Kraków, 31-011, Plac Szczepański
12 656 01 98
monitoring@krakow.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi
Data zamknięcia 09.12.2016

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.406556
Szerokość geograficzna N 50.144028
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia