MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Kalwaria Zebrzydowska, Rynek

Nazwa stacji Kalwaria Zebrzydowska, Rynek Krótka nazwa stacji MAL037
Krajowy kod stacji MpKalZebRyneMOB Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa małopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Kalwaria Zebrzydowska, 34-130, Rynek Metoda pomiaru
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Kraków, 31-011, Plac Szczepański
12 656 01 98
monitoring@krakow.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi
Data zamknięcia 24.11.2016

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.676722
Szerokość geograficzna N 49.867344
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia