MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Wieliczka, ul.Dembowskiego

Nazwa stacji Wieliczka, ul.Dembowskiego Krótka nazwa stacji MAL035
Krajowy kod stacji MpWielDembowMOB Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa małopolska Klasyfikacja stacji
Adres Wieliczka, 32-020, Dembowskiego Metoda pomiaru
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Kraków, 31-011, Plac Szczepański
126560198
monitoring@krakow.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi
Data zamknięcia 23.11.2016

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 20.059000
Szerokość geograficzna N 49.988250
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia