MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Kraków, ul. Złoty Róg

A
M
Nazwa stacji Kraków, ul. Złoty Róg Krótka nazwa stacji MAL032
Krajowy kod stacji MpKrakZloRog Międzynarodowy kod stacji
Strefa miasto Kraków Klasyfikacja stacji tła
Adres Kraków, 30-095, Złoty Róg Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Kraków, 31-011, Plac Szczepański
12 298 17 00
monitoring@krakow.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ocena narażenia ludności

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.895358
Szerokość geograficzna N 50.081197
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia