MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Kraków, os. Piastów

A
M
Nazwa stacji Kraków, os. Piastów Krótka nazwa stacji MAL031
Krajowy kod stacji MpKrakOsPias Międzynarodowy kod stacji
Strefa aglomeracja krakowska Klasyfikacja stacji tła
Adres Kraków, 31-624, os. Piastów Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Kraków, 31-011, Plac Szczepański
12 298 17 00
monitoring@krakow.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ocena narażenia ludności

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 20.018317
Szerokość geograficzna N 50.099361
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia