MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Kaszów

A
Nazwa stacji Kaszów Krótka nazwa stacji MAL030
Krajowy kod stacji MpKaszowLisz Międzynarodowy kod stacji
Strefa strefa małopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Kaszów, 32-060, Bór Metoda pomiaru automatyczny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Kaszów, 31-011, Plac Szczepański
12 298 17 00
monitoring@krakow.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ocena narażenia ludności

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon
Lokalne warunki dyspersji teren otwarty Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.726833
Szerokość geograficzna N 50.025028
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia