MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Tarnów-ul. Ks. Romana Sitko

A
M
Nazwa stacji Tarnów-ul. Ks. Romana Sitko Krótka nazwa stacji MAL029
Krajowy kod stacji MpTarRoSitko Międzynarodowy kod stacji
Strefa miasto Tarnów Klasyfikacja stacji komunikacyjna
Adres Tarnów, 33-100, ul. Ks. Romana Sitko Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Kraków, 31-011, Plac Szczepański 5
12 298 17 00
monitoring@krakow.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ocena narażenia ludności

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu
NOX - Tlenki azotu PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5
Pomiary mierzone metodą manualną
BZN - Benzen
Lokalne warunki dyspersji kanion uliczny Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 20.992580
Szerokość geograficzna N 50.018263
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia