MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Sucha Beskidzka, ul. Handlowa

A
M
Nazwa stacji Sucha Beskidzka, ul. Handlowa Krótka nazwa stacji MAL013
Krajowy kod stacji MpSuchaBWIOSHand1512 Międzynarodowy kod stacji PL0551A
Strefa strefa małopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Sucha Beskidzka, 3-200, Handlowa Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Kraków, 31-011, Plac Szczepański 5
12 656 01 98
monitoring@krakow.pios.gov.pl
Cel pomiarowy zdrowie ludzkie
Data zamknięcia 31.12.2014

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen CO - Tlenek węgla EBZN - Etylobenzen MPXY - M-P-Ksylen
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu PM10 - Pył zawieszony PM10
SO2 - Dwutlenek siarki TLN - Toluen
Pomiary mierzone metodą manualną
PM10 - Pył zawieszony PM10
Pomiary meteorologiczne
TEMP - Temperatura
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.5883333333333
Szerokość geograficzna N 49.7405555555556
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 328 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia