MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Mobilna - Klucze

Nazwa stacji Mobilna - Klucze Krótka nazwa stacji MAL012
Krajowy kod stacji Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji
Adres Krakow Metoda pomiaru
Właściciel
Cel pomiarowy

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna
Szerokość geograficzna N
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 0 Rodzaj parametrów