MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Szymbark

A
M
Nazwa stacji Szymbark Krótka nazwa stacji MAL011
Krajowy kod stacji MpSzymbaGorl Międzynarodowy kod stacji PL0121A
Strefa strefa małopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Szymbark, 38-311, Bystrzyca 430 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Kraków, 31-011, Plac Szczepański 5
12 298 17 00
monitoring@krakow.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ocena narażenia ludności

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon
SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji teren wyniesiony Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 21.116833
Szerokość geograficzna N 49.633714
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 327 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia