MAŁOPOLSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Trzebinia

A
M
Nazwa stacji Trzebinia Krótka nazwa stacji MAL010
Krajowy kod stacji MpTrzebOsZWM Międzynarodowy kod stacji PL0552A
Strefa strefa małopolska Klasyfikacja stacji tła
Adres Trzebinia, 32-540, Związku Walki Młodych Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Kraków, 31-011, Plac Szczepański 5
12 298 17 00
monitoring@krakow.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ocena narażenia ludności

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu
NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon PM10 - Pył zawieszony PM10 SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10
PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 AS_PM10 - arsen w PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 19.477464
Szerokość geograficzna N 50.159406
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. 340 Rodzaj parametrów zanieczyszczenia